Lägenhetsbygge i Säffle

Loftgångsmontage Loftgångsmontage

Byggdialog har fått uppdraget att bygga nya lägenheter i Säffle, åt Säfflebostäder, och kranförare Staffan Lannerås är på plats med vår Spiering SK598 för diverse lyft. 

Behöver du lyft på din arbetsplats så tveka inte att ta kontakt med oss - Vi lyfter det mesta!

Mobil tornkran - Spiering SK598
Mobil tornkran - Spiering SK598
Baskjutning 1,5 kubiksbask - Spiering SK598
Baskjutning 1,5 kubiksbask - Spiering SK598