Spiering SK1265 på KM7

Mobil tornkran, Spiering SK1265 Mobil tornkran, Spiering SK1265

Vid byggnation av en så stor och komplex industri som KM7 krävs effektiva och flexibla maskiner.

Vår mobila tornkran, Spiering SK1265, är därför på plats i Grums, Gruvön. Tornkranen är väl lämpad för diverse jobb med sin lyftradiekapacitet på 60 meter (1,7 t), 10 tons maxlast och dess effektiva förflyttningshastighet.


Läs mer om våra mobila tornkranar här

Vår erfarne kranförare Tony Edvärn jobbar under veckodagarna med att lyfta material på plats, montagejobb och myket mer åt NCC och dess underentreprenörer.

mobil tornkran med 60 meters lyftradie
Flexibel och driftsäker kran
effektiv och snabb förflyttning